_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fietsreizen  in  het  "Historisch Vlaenderen"
  
...   -  Graafschap Vlaanderen  -  Frans Vlaenderen  -  Zeeuws Vlaanderen  -  ...

BelgiŽ      -      VLAAMS GEWEST     -     Europa

BelgiŽ               Vlaanderen               Europa

   
'VLAANDEREN,fietsen in een rijke cultuur dicht bij huis'
  

    

DE GESCHIEDENIS VAN  VLAANDEREN

     
"Vlaenderen van de Middeleeuwen"
Fietsreis gemaakt in 3 delen
  

       VLAENDEREN - Deel 3
              Fietsreis 2020
(Graafschap Henegouwen - Aartsbisdom Kamerijk - Zuid Brabant)

  

    

       VLAENDEREN - Deel 2
              Fietsreis 2019
(Zeeuws Vlaanderen - Hertogdom Brabant - Graafschap Loon
)
  

    

       VLAENDEREN - Deel 1
              Fietsreis 2015
(Westhoek - Frans Vlaenderen - Leiestreek)

  

  

BelgiŽ

BELGIň

Vlaanderen                Brussel                WalloniŽ

Vlaams Gewest    -    Brussel    -     Waals Gewest

     
Vlaanderen
   

Vlaanderen, fietsen dicht bij huis.

  

Mijn fietsreis door Vlaanderen heb ik opgesplitst in drie kortere vakanties, gegroeid uit de behoefte om als fietstoerist toch iets meer actief te blijven telkens er een lange periode was tussen twee ďverre fietsreizenĒ, maar om ook eens ďdicht bij huisĒ als een toerist te beleven. De basisgedachte achter deze reis was om zoveel mogelijk historische overblijfselen van het ďGraafschap VlaenderenĒ uit de Middeleeuwen terug te vinden.  En tevens hiermee de gelijkenissen en verschillen te ontdekken die er zijn binnen het gewest Vlaanderen en tussen de regioís Frans Vlaenderen en Zeeuws Vlaanderen.

Mijn "drieluik" fietsen door Vlaanderen
Drieluik Fietsen door Vlaanderen

 

DE  GESCHIEDENIS  VAN  VLAANDEREN

   

De naam ďVlaanderenĒ duikt voor het eerst op in de 4e eeuw, toen Vlaanderengouw uit de handen van de Romeinen overging naar de Franken.  Het gebied ontwikkelde zich zeer sterk en nadien groeide hieruit het belangrijke graafschap Vlaanderen, met Boudewijn I als eerste gouwgraaf.  Het ďGraafschap VlaanderenĒ bestond van 862 tot 1795.  Het grondgebied van het graafschap Vlaanderen komt slechts voor een klein deel overeen met het huidige Vlaamse Gewest. 

Het historisch grondgebied van graafschap Vlaanderen ligt verspreid over drie verschillende landen: BelgiŽ, Frankrijk en Nederland.

In BelgiŽ: de Vlaamse provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, een stukje van de Vlaamse provincie Antwerpen en een stukje van de Waalse provincie Henegouwen.

In Frankrijk: Frans-Vlaanderen met de Franse Westhoek, waar toen Nederlands gesproken werd, de streek rond Rijsel, waar toen Frans gesproken werd en ArtesiŽ in het departement Pas-de-Calais.

In Nederland: Zeeuws-Vlaanderen, het zuiden van de provincie Zeeland tot aan de Westerschelde.

    

Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Vlaanderen is de "Guldensporenslag" op het Groeningheslagveld te Kortrijk, waarbij op 11 juli 1302 het leger van de koning van Frankrijk verslagen werd door de milities van het graafschap Vlaanderen.  Het was voor de eerste maal in de geschiedenis dat een leger van bijna uitsluitend voetvolk (uitgerust met lansen en goedendags) een leger van ridders (toen het sterkste ridderleger van Europa) had verslagen.  Ondertussen heeft in 1973 de Vlaamse Gemeenschap 11 juli als officiŽle Feestdag van Vlaanderen uitgeroepen.

 

Het hertogdom Brabant was een historisch gebied in de Nederlanden. Zijn grondgebied bestond voornamelijk uit de drie hedendaagse Belgische provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het merendeel van de hedendaagse Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Het graafschap Loon was een wirwar van heerlijkheden en vrijheden. Tussenin lagen er heel wat enclaves die afhingen van de hertog van Brabant of de prins-bisschop van Luik.

  

Het graafschap Vlaanderen hield definitief op te bestaan toen in 1795 de Oostenrijkse Nederlanden door Frankrijk veroverd werden.  In 1815, nadat Napoleon verslagen was, werden de Nederlanden weer samen gevoegd.  Na de Franse Revolutie werd het graafschap niet meer hersteld, maar gingen de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen op in een Nederlandse eenheidsstaat.  De Zuidelijke Nederlanden hoorden nu bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De meerderheid van de bevolking in het nieuwe land was Nederlands.  Het Waalse volksdeel en de verfranste elite van het Vlaamse deel in het Zuiden konden dit niet aanvaarden, en samen met de strijd tussen katholieken in de Zuidelijke Nederlanden en protestanten in de Noordelijke Nederlanden werden ook de taalproblemen steeds groter.  

In 1830 brak de Belgische Revolutie uit (opstand tegen koning Willem I), hierbij riep het ďVoorlopig BewindĒ van de Zuidelijke Nederlanden de onafhankelijkheid van BelgiŽ uit op 4 oktober 1830.

    

Na het ontstaan van Koninkrijk BelgiŽ (op 21 juli 1831 legde koning Leopold I de eed af als eerste koning der Belgen) domineerden het aanvankelijk meer ontwikkelde WalloniŽ en de Franstalige bourgeoisie de Belgische economie en politiek. De taal van het nieuwe land BelgiŽ werd Frans, de Nederlandssprekende Vlamingen werden onderdrukt.  In 1873 werden de taalwetten aangenomen, de Vlamingen kregen nu meer rechten, maar het Frans was nog steeds de enige landstaal.  De grote verandering kwam pas na de Eerste Wereldoorlog.  De taal van het leger was Frans en dat pikten de Vlaamse soldaten niet (hier ontstond de bekende zin ďEt pour les Flamands la mÍme choseĒ).  De Vlaamse Beweging kwam op voor de erkenning van het Nederlands en de sociaaleconomische ontwikkeling van Vlaanderen, de strijd tegen de verfransing van Brussel, de vastlegging van de taalgrens en later de federalisering van het land. Tijdens de jaren 1960 werd Vlaanderen welvarender dan WalloniŽ en groeide uit tot een van de meest welvarende, verstedelijkte en dichtstbevolkte gebieden van Europa.  Uiteindelijk werd in 1963 de taalgrens vastgelegd.

    

Enkel twee van de huidige vijf Vlaamse provincies maakten oorspronkelijk ook deel uit van het graafschap Vlaanderen: Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.  De huidige Vlaamse provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant maakten toen deel uit van Hertogdom Brabant, terwijl het Graafschap Loon ongeveer overeenkwam met de Vlaamse provincie Limburg.

Het huidige Vlaanderen is het noordelijke deel van BelgiŽ, waar een Vlaamse omgangstaal gesproken wordt, maar de officiŽle taal is het Nederlands.  De naam verwijst naar het historisch graafschap, en het gebruik ervan werd veralgemeend om het Nederlandse taalgebied in BelgiŽ aan te duiden, waardoor ďVlaanderenĒ zijn huidige betekenis gekregen heeft. 

Vanaf 1970 zijn in BelgiŽ een serie staatshervormingen begonnen, waar bij een grondwetsherziening in 1980 de gewestvorming tot stand gekomen is, en na een grondwetsherziening in 1993 werd BelgiŽ een federale staat waar de bevoegdheden verdeeld zijn over de federale staat (Koninkrijk BelgiŽ), de gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap) en de gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Vlaanderen heeft een Vlaams Parlement en een Vlaamse Regering.  De gebouwen van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering bevinden zich in de hoofdstad Brussel (Brussel is trouwens de hoofdstad van zowel het Vlaamse Gewest als van BelgiŽ, maar tevens het bestuurlijk centrum van Europa en ook het hoofdkwartier van de NAVO is er gevestigd).

 "Graafschap Vlaenderen" in de Middeleeuwen
Graafschap Vlaanderen
  
Het huidige "Vlaanderen" binnen Europa
Vlaanderen - Europa
    
Het huidige "Vlaanderen" binnen BelgiŽ
Vlaanderen en Wallonie - BelgiŽ
 

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina