_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fietsen  bij  onze  "Anderstalige"  landgenoten
  
...   door  de  Belgische  Ardennen  in  "WalloniŽ"   ...

BelgiŽ      -      WAALS GEWEST     -     Europa

BelgiŽ               Wallonie               Europa

   
'WALLONIE, fietsen in een rijke cultuur dicht bij huis'
  

    

DE GESCHIEDENIS  VAN  WALLONIE

     
De Belgische Ardennen in "WalloniŽ"
In de middeleeuwen een verzameling "Gouwen"
(Brabantgouw, Haspengouw, Luikgouw, Ardennengouw,
Doornikgouw, Henegouw, Methingouw, Lommegouw)

  

       FIETSREIS door de ARDENNEN in 2021
  

  

BelgiŽ

BELGIň

Vlaanderen                Brussel                WalloniŽ

Vlaams Gewest    -    Brussel    -     Waals Gewest

     
Wallonie
   

 

DE  GESCHIEDENIS  VAN  WALLONIE

   

In de Middeleeuwen bestond het huidige BelgiŽ nog niet.  Het Belgische grondgebied maakte deel uit van de 17 provincies van het hertogdom BourgondiŽ.  Aan het hoofd werd Keizer Karel, hertog van BourgondiŽ en prins van Spanje, als legitieme vorst aanvaard.  
 

De geschiedenis van WalloniŽ is niet te vergelijken met die van Vlaanderen.  In de middeleeuwen was er al een heel belangrijk Graafschap Vlaenderen, terwijl er van WalloniŽ in de middeleeuwen nog geen sprak was, de regio bestond uit "een verzameling van gouwen".  Later was dit gebied omgevormd tot 5 afzonderlijke staatjes : het graafschap Namen, het hertogdom Luxemburg, het graafschap Henegouwen, het prinsbisdom Luik en het zuidelijke gedeelte van het hertogdom Brabant.  Luik was de belangrijkste staat en oefende grote invloed op de andere staten uit.
  

Waals verwees naar het Romaanse deel van de Nederlanden, vooral in WalloniŽ was men hier niet blij mee, want WalloniŽ was Franstalig en voelde zich achtergesteld. In 1830 werd BelgiŽ opgericht zonder een apart woord voor het Franstalige gebied en evenmin voor de Vlaamse provincies.  De naam ďWalloniŽĒ verscheen voor het eerst in 1844 in geschreven vorm en duidt het gebied aan waar Frans gesproken wordt.  Daarnaast werd de naam ďVlaanderenĒ uitgebreid naar het hele gebied waar Nederlands gesproken wordt. 
 

BelgiŽ was aanvankelijk een Franstalig land met Franstalige instituten.  Hierdoor hadden de Walen een voorsprong op de Vlamingen.  In WalloniŽ werd toentertijd veel ijzer gewonnen, de Waalse ijzerverwerkende industrie en knowhow was wereldvermaard.   WalloniŽ was in de negentiende eeuw hierdoor ook veel rijker dan Vlaanderen.

In de 20e eeuw verloor WalloniŽ zijn rijkdom en werd Vlaanderen een stuk rijker. Nog altijd is WalloniŽ ťťn van de armste gebieden in West-Europa, terwijl Vlaanderen ondertussen ťťn van de meest welvarende regio's van de wereld geworden is.
  

Vanaf de jaren 60 wordt er gewerkt aan de taalrechten.  De twee belangrijkste huidige gemeenschappen werden opgericht in 1970, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.  In 1980 werd het land een volwaardige federale staat, die in 1993 door de grondwet als zodanig werd erkend met de drie gewesten: Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel.
Het Waals gewest is overwegend Franstalig, maar omvat ook het Duitstalig gebied in de Oostkantons. Net zoals Vlaanderen kent WalloniŽ een grote variatie aan talen en streektalen. 

De Ardennen   in   "BelgiŽ - Luxemburg - Frankrijk - Duitsland"
    

    
●   LiŤge      Spa      Butgenbach      Sankt-Vith  
●   Bastogne      Arlon      Bouillon      Dinant  
●   Chimay      Charleroi      Namur      LiŤge  

  
  
Vlaanderen - Europa
Het huidige "WalloniŽ" binnen Europa
     

    
Het huidige "WalloniŽ" binnen BelgiŽ
Vlaanderen en Wallonie - BelgiŽ
 

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina