_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto in de kijker

Historische gebouwen

 

 

Bouwwerken zijn er altijd al geweest, van heel primitieve tot hypermoderne.
Oorspronkelijk was een gebouw om in te wonen, maar al heel vlug kwamen er ook
gebouwen voor de verering van de goden, en andere voor de leiders van een volk. 


De Lange Muur - China
 

 

 

 WAT IS HET

De Chinese Muur is het grootse bouwwerk ter wereld.  De Chinese naam is 'Pinyin', wat je het best kunt vertalen als 'Lange Muur'.  De muur kende 3 grote bouwperioden, met gedeeltelijk verschillende trajecten voor iedere periode. 

De bouw van de muur werd reeds gestart in 200 v Chr, door de eerste keizer Qin Shi Huang, tijdens de Qin-dynastie (221 - 207 v Chr).   Hij werd opgetrokken om het rijk te beschermen tegen de rondtrekkende legers vanuit het Noorden.  In deze periode werd de muur gebouwd met houten frames, die dan werden opgevuld met aarde en hard aangestampt.

In de Han-dynastie (206 v Chr - 220 n Chr) werd de muur gedeeltelijk hersteld en werden er enkele stukken bijgebouwd vooral ter bescherming van de handel langs de zijderoute.  De uitbreiding van de muur was tijdens deze periode heel beperkt, dezelfde technieken werden gebruikt zoals bij de bouw van de oorspronkelijke muur.

De grootste uitbreiding van de muur kwam er tijdens de Ming-dynastie (1368-1644).  De bestaande muren werden hersteld, de losse stukken muur werden aaneengebouwd tot één geheel.
Nu werden muren opgetrokken uit natuursteen en bakstenen, en ertussen opgevuld met aarde.  Hiertoe werden miljoenen arbeiders verplicht om de muur te helpen bouwen, honderdduizenden soldaten, boeren, krijsgevangenen en misdadigers werden ingeschakeld.  De wachttorens dateren ook uit deze periode, ze werden opgetrokken om de vijand beter te kunnen zien, maar ze deden ook dienst als plaatsen waar de soldaten leefden en hun voorraad opsloegen.

De huidige muur is op veel plaatsen door vijandige aanvallen of door erosie zwaar beschadigd.  Hierdoor zijn grote delen verboden voor toeristen, er zijn echter nog genoeg stukken over die kunnen bezocht worden, gedeeltelijk in de oorspronkelijke, meestal vervallen staat, terwijl er ook al heel wat stukken gerestaureerd zijn.

 

   ENKELE GEGEVENS

Via satellietfoto's blijkt dat de huidige muur ongeveer 6.400 kilometer lang is, maar er zijn ook heel wat stukken vervallen en verloren gegaan.
De muur is gemiddeld ongeveer 7 meter hoog en ongeveer 5 meter breed, alles met de hand gebouwd.

Op de muur bevinden zich meer dan 1.300 wachttorens, uitkijktorens om de vijand te zien, schuilplaatsen voor de soldaten en verdedigingstorens met schietgaten.  De grens werd constant bewaakt door 10 à 20 militairen per toren, waarvan er steeds een deel op wacht stond, een deel instond voor de bevoorrading en het kweken van voedsel en de anderen hadden rust, volgens een vastgelegde beurtrol.

Opgenomen in de 'Werelderfgoedlijst' van de UNESCO in 1987.

 

   Foto's.JPG (16172 bytes)

   

 

 Nieuwste foto in de kijker

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina