_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto in de kijker

Kunst in al zijn vormen

 

 

Kunst, het bestaat in allerlei vormen en is voor iedereen anders.
Dit zorgt ervoor dat alles eigenlijk tot kunst kan behoren.
Het is belangrijk een eigen waarde te kunnen geven aan een kunstwerk
en er dan gewoon van te genieten.


Hermes met het kind Dionysus
Olympia - Griekenland
 

 

 

 WAT IS HET

In het Griekse heiligdom Olympia gewijd aan Zeus, zijn nog imposante resten te zien van de oudste tempel: het Heraion, die gewijd was aan Hera, ca. 600 V.Chr.  Aan deze tempel stond een beeld van de zittende Hera met daarnaast een staande Zeus.
Zeus was de oppergod bij de Griekse goden, voor wie de Olympische spelen werden gehouden; Hera was zijn gemalin, de godin van het huwelijk en het gezin.

In de tempel bevond zich het beeld van Hermes met het kind Dionysus,  het beroemdste beeld van de hand van Praxiteles.  Het standbeeld, één van de grootste kunstwerken van de Griekse Oudheid, is een marmeren beeldhouwwerk van 2,10 m hoog.  Het toont Hermes, met het kind Dionysos op zijn arm.

Hermes, de boodschapper van de goden, hij is de Griekse god van de wegen en reizigers, van kooplieden en handel.  Dionysos, de zoon van oppergod Zeus en de sterfelijke vrouw Semele.  Hermes draagt het kind naar de nimfen, die het moeten opvoeden, en zo onttrokken wordt aan de jaloerse Hera.

Dionysos werd god van de vruchtbare natuur, later specifiek de god van de wijn en de wijngaarden.

 

   ENKELE GEGEVENS

Het beeld is in 1877 bij opgravingen in Olympia gevonden, hierbij ontbraken echter enkele delen van het kunstwerk.  Drie jaar later werden dan een voet van Hermes en het hoofdje van Dionysos teruggevonden.  Het kunstwerk dateert van ongeveer 330 V.Chr.
Tegenwoordig is het beeld grotendeels gerestaureerd.  De rechterarm en hand van Hermes (waarin hij waarschijnlijk een druiventros hield, waarnaar Dionysos zijn handje uitstrekte) werd niet bijgewerkt.

Het beeld is nu te bewonderen in het archeologisch museum van de Griekse stad Olympia.

 

   Foto's.JPG (16172 bytes)

   

 

 Nieuwste foto in de kijker

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina