_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto in de kijker

Bevolking, ontwikkeling en wetenschap

 

 

Wetenschap, ..., ruimtevaart, ..., ontwikkeling, ..., oorlog, ..., bevolking.
Het maakt reeds eeuwen lang deel uit van onze maatschappij,
meestal ten dienste van het welzijn en de welvaart,
soms is prestige belangrijker dan het doel. 


Boeddhisme - Geen godsdienst, maar een levenswijze
 

 

 

 WAT IS HET

In Polonnaruwa is de Gal Vihara uitgehouwen in de rotsen, het zijn 4 beelden van Boeddha, allemaal uit één blok steen.  De 7 meter hoge staande Boeddha wordt beschouwd als een hoogtepunt van de beeldhouwkunst in Sri Lanka.  Daarnaast is er nog de 14 meter lange liggende Boeddha en tweemaal een zittende Boeddha.

Het Boeddhisme werd gesticht rond de 5e eeuw v.Chr. door prins Siddharta Gautama, geboren in de streek waar nu Nepal is, als zoon van een plaatselijke koning.  Hij leefde in de luxe en bescherming van het paleis, maar was daar niet gelukkig mee.  Hij verliet dat beschermde wereldje en kwam zo in contact met het lijden in de wereld, tekenen die zijn leven zouden veranderen.  Hij zou op zoek gaan naar de ware verlichting, om de verlossing uit het lijden en de kringloop van het bestaan te vinden.
Toen hij stierf, h
ij was ondertussen boeddha “de verlichte” geworden, vertelde hij dat er geen opvolger zou komen, maar dat zijn lessen bewaard moesten blijven.  Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die geen god kent en ook geen erediensten, het is een beweging die naar een individuele verlossing streeft, een weg om het menselijk lijden op te heffen, wat hij met zijn leer aan de wereld wil doorgeven. 

De kern van de leer van Boeddha zijn “De vier waarheden”:
- leven is lijden
- de oorzaak van lijden is begeerte, het vastklampen
- lijden verdwijnt door loslaten, verlangen kan worden overwonnen
- de weg uit het lijden gaat langs het betreden van het “Achtvoudige pad”

Het “Achtvoudige pad” dat naar het einde van alle lijden voert: het juist begrijpen, de juiste gedachten, het juiste spreken, de juiste handelingen, het juiste levensonderhoud, de juiste inspanning, de juiste aandacht, de juiste meditatie.

Maar Boeddha zag in dat het volgen van het pad dat naar nirwana “de verlichting” leidt, bijna niet mogelijk is in onze gewone samenleving.  Daardoor kwam hij tot de leer van de “Middenweg”, die extremen als overvloed en ascetisme vermeed, die het midden houdt tussen enerzijds fysieke en emotionele genotzucht en anderzijds zelfbeheersing en boetedoening.
Het boeddhisme is een zachtmoedige en vreedzame leer die vooral op redelijkheid is gebaseerd en slechts weinig op het bovennatuurlijke steunt. Deze leer wordt beschouwd als één van de mooiste en edelste manieren van denken en leven. 

   ENKELE GEGEVENS

Het Boeddhisme telt wereldwijd tegenwoordig tussen de 400 en 500 miljoen volgelingen, ongeveer 7% van de wereldbevolking.  Ze leven hoofdzakelijk in Azië, 98% van de Boeddhisten, met in volgende landen meer dan de helft van de bevolking: Cambodja, Thailand, Mongolië, Myanmar, China, Bhutan, Japan, Sri Lanka, Laos, Vietnam, maar met ondertussen een snel groeiend aantal in de Westerse wereld.  

Aangezien Boeddhisme zich gemakkelijk wil aanpassen aan de omstandigheden zijn er meerdere stromingen ontstaan, met de voornaamste Hinayana, Mahayana, Theravade, Vajrayana, Zen en Tibetaans Boeddhisme.

Het Boeddhisme bestaat reeds meer dan 2.500 jaar, en is ontstaan vanuit het Hindoeïsme, met als grote verschil dat de Hindoes vele goden vereren en Boeddhisten geen god hebben.  Hindoeïsme is een godsdienst, Boeddhisme is een levensopvatting.

 

   Foto's.JPG (16172 bytes)

   

 

 Nieuwste foto in de kijker

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina