_____________________________________________________________________________________________________________________________________
icon GDV     GUIDO DE VLIEGHER     icon GDV
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatie over de vogelsoorten

Een tuin en zijn bezoekers,

alles samen een prachtig schouwspel

.

            Overzicht van de vogels IN mijn tuin

             Overzicht van de vogels ROND mijn tuin


Aan een tuin heb je veel plezier , maar je bent zeker niet de enige die er van geniet.
Iedere tuin, zowel klein als groot, wordt bezocht door ontelbare dieren,
en het is niet moeilijk om nog meer soorten te lokken.

De vogels zijn misschien wel de bekendste gasten,
maar er zijn ook nog de vele insecten, weekdieren, zoogdieren en amfibieŽn.

De tuin dat is ook gezang van de vogels, vlinders op de bloemen, kikkers rond het water ...

.

      Een vriendelijke tuin voor vogels

      Vogels observeren, waarnemingen in mijn tuin

 

      Overzicht van de insecten in mijn tuin

      Overzicht van alle dieren in mijn tuin

 

             Andere pagina's over mijn tuin

 

Welke vogels komen IN en ROND mijn tuin

Het aantal vogels dat in mijn tuin verblijft is niet te tellen.  Er zijn dagelijkse bezoekers, er zijn soorten die je regelmatig terugziet en enkele die heel sporadisch mijn tuin aandoen.  Sommige soorten zie je het hele jaar door, andere zie je enkel in de zomer, nog andere enkel in de winter. 

In onderstaande tabel vindt je een overzicht van alle vogels die ik in en rond mijn tuin reeds waargenomen heb.  Met vermelding van de frequentie, in welke periode van het jaar en waar ze meestal te zien zijn.

Voor meer informatie over een vogel, klik je op de onderlijnde naam in de tabel.   Daar krijg je dan van iedere soort een beschrijving van de kenmerken, de vlucht, het geluid, biotoop en voedsel, het nest.

 

 

36  is het aantal verschillende soorten vogels
dat ik tot op heden IN mijn tuin heb waargenomen.

OVERZICHT

VOGELSOORT

WANNEER TE ZIEN

WAAR TE ZIEN

 

BOOMKRUIPERS

Boomkruiper   [Certhia brachydactyla]

uitzonderlijk

omhoog kruipen langs de stam
van een boom

 

BUIZERDS

Buizerd   [Buteo buteo]

uitzonderlijk

op een rots aan het moeras,
met een duif als prooi

 

DUIVEN

Houtduif   [Columba palumbus]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en op palen, of
aan de vijver om te drinken

Turkse tortel   [Streptopelia decaocto]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en op palen, of
aan de vijver om te drinken

 

EENDEN

Wilde eend   [Anas platyrhynchos]

uitzonderlijk

meestal voorbij vliegen,
soms zwemmend in mijn vijver

 

HOENDERACHTIGE

Fazant   [Phasianus colchicus]

zeer uitzonderlijk

tussen de struiken

 

IJSVOGELS

IJsvogel   [Alcedo atthis]

in de herfst en de winter
uitzonderlijk

 aan het moeras, of
op een kale tak in een boom

 

KRAAIEN

Ekster   [Pica pica]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen, op palen
en overal rond

Kauw   [Corvus monedula]

het hele jaar door
bijna dagelijks

meestal voorbij vliegen,
in de winter aan de voedertafel

Zwarte kraai   [Corvus corone]

het hele jaar door
dagelijks

meestal voorbij vliegen
aan de voedertafel in de winter

 

KWIKSTAARTEN

Witte kwikstaart   [Motacilla alba]

vooral in de zomer
zeldzame gast

op de grond, op het terras
en tussen de struiken

 

LIJSTERACHTIGE

Grote lijster   [Turdus viscivorus]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen, of
wassen en drinken aan het moeras

Koperwiek   [Turdus iliacus]

enkel in de winter
dagelijks

in de bomen en de struiken, of
wassen en drinken aan het moeras

Merel   [Turdus merula]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en de struiken, of
wassen en drinken aan het moeras,
aan de voedertafel in de winter

Roodborst   [Erithacus rubecula]

dagelijks in de winter
zeldzaam in de zomer,

in de struiken en op afsluitingen,
aan de voederplaatsen in de winter

Zanglijster   [Turdus philomelos]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen, of
wassen en drinken aan het moeras

 

MEZEN

Koolmees   [Parus major]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en de struiken, of
aan alle voederplaatsen in de winter,
in het voorjaar in de nestkastjes

Pimpelmees   [Parus caeruleus]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en de struiken, of
aan alle voederplaatsen in de winter,
in het voorjaar in de nestkastjes

Staartmees   [Aegithalos caudatus]

vooral in de winter
zeldzaam

in de bomen en de struiken, of
aan alle voederplaatsen in de winter

Zwarte mees  [ Parus ater]

het hele jaar door
dagelijks

in de bomen en de struiken, of
aan alle voederplaatsen in de winter

 

MUSSEN

Heggenmus   [Prunella modularis]

het hele jaar door
dagelijks

op de grond tussen de struiken

Huismus   [Passer domesticus]

het hele jaar door
dagelijks

n de struiken en de bomen, of
op de grond, op afsluitingen, overal

Ringmus   [Passer montanus]

het hele jaar door
dagelijks

in de struiken en de bomen, of
op de grond, op afsluitingen

 

REIGERS

Blauwe reiger   [Ardea cinerea]

het hele jaar door
regelmatig

aan de rand van vijver, of
op het terras naast het moeras

 

SPECHTEN

Groene specht    [Picus viridis]

het ganse jaar door
regelmatig

meestal op de grond in het grasveld,
soms op een boomstam

Grote bonte specht   [Dendrocopos major]

zeldzaam 

kruipen langs een boomstam
of op dikke takken

Kleine bonte specht   [Dendrocopos minor]

zeldzaam 

kruipen langs een boomstam, of
hoog in de boom op een tak

 

SPERWERS

Sperwer   [Accipiter nisus]

uitzonderlijk

op mijn oprit,
met een merel als prooi

 

SPREEUWEN

Spreeuw   [Sturnus vulgaris]

het hele jaar door
dagelijks in de herfst en winter

meestal voorbijvliegen in groepen,
in de winter dichter bij huis,
en ook aan de voedertafel

 

VINKEN

Groenling   [Carduelis chloris]

vooral in de herfst en de winter
regelmatig

in bomen en struiken, of
in de winter soms op de voedertafel

Keep   [Fringilla montifringilla]

enkel in de winter
uitzonderlijk

in de struiken
en aan de voedertafel

Sijs   [Carduelis spinus]

vooral in de herfst en de winter
regelmatig

in de bomen (vooral de els), in de winter soms op de voedertafel

Vink   [Fringilla coelebs]

het hele jaar door
regelmatig

in de bomen en de struiken

 

WINTERKONINGEN

Winterkoning   [Troglodytes troglodytes]

regelmatig in de zomer
dagelijks in de winter

op de grond tussen de struiken
en langs de takken van de struiken

 

ZWALUWEN

Boerenzwaluw   [Hirundo rustica]

enkel in de zomer, trekvogel
regelmatig

meestal in de lucht
soms aan het moeras om te drinken

Gierzwaluw   [Apus apus]

enkel in de zomer, trekvogel
regelmatig

meestal in de lucht
soms aan het moeras om te drinken

 

 

De andere soorten vogels
die ik waargenomen heb ROND mijn tuin.

OVERZICHT

VOGELSOORT

WANNEER TE ZIEN

WAAR TE ZIEN

 

GANZEN

Grote canadese gans   [Branta canadensis interior]

dagelijks

in groep voorbij vliegen

 

MEEUWEN

Kleine mantelmeeuw   [ ]

 

 rondvliegen, soms alleen
soms in groep met andere soorten

Kokmeeuw   [ ]

 

 rondvliegen, soms alleen
soms in groep met andere soorten

Stormmeeuw   [ ]

 

 rondvliegen, soms alleen
soms in groep met andere soorten

Zilvermeeuw   [ ]

 

 rondvliegen, soms alleen
soms in groep met andere soorten

 

 

 

Andere pagina's over mijn tuin

.

.

         De verschillende soorten planten in mijn tuin

- bomen, struiken en andere planten -

- het mooie van een natuurlijke tuin -

 

         Mijn kruidentuin

- het aanleggen van een kruidentuin -

- het kweken van kruiden -

.

         Kruiden afzonderlijk

- een foto - de beschrijving -

- het gebruik - enkele recepten -

- van alle kruiden in mijn tuin -

.

         Koken met kruiden

- gebruik van kruiden in de keuken -

- oogsten en bewaren van kruiden -

.

         Reizen door mijn tuin

- waarom heb ik een tuin -

.

         Foto's in de kruidentuin

- van alle kruiden in mijn tuin -

 

Home Page    <<  www.guidodevliegher.be  >>   Startpagina